Pre zadávateľa klinických skúšaní
ponúkame štandardne 3 modely spolupráce a služieb!

1. Potrebujete terénne sestry pre výkon klinických skúšaní v domácej starostlivosti?

CRC Home Care ponúka sieť terénnych zdravotných sestier a spolupracujúcich agentúr domácej starostlivosti na veľkom území ČR a SR.

 • Vhodné pre menšie projekty a urgentnú výpomoc. Protokoly štúdie sú spravidla menej komplexné alebo požiadavky na prácu terénne sestry nie sú náročné.
 • Zadávateľ skúšania má vybudovanú vlastnú sieť študijných centier i systém zberu a zadávanie dát.

2. Potrebujete terénne sestry pre výkon klinických skúšaní v domácej starostlivosti a koordinátorky klinických štúdií so znalosťou protokolu pre zber a zadávanie dát?

CRC Home Care ponúka sieť terénnych zdravotných sestier a spolupracujúcich agentúr domácej starostlivosti.

Clinicial Research Center doplní zdravotné sestry vlastným tímom profesionálnych koordinátoriek v mieste výkonu skúšania, alebo koordinátorka CRC centrálne riadi viac terénnych sestier.

 • Dvojúrovňové riadenie projektov klinických skúšaní, kedy profesionálne koordinátorky so znalosťou protokolu štúdie organizujú okrem iného aj domáce návštevy pacientov. S povolením pacienta môžu byť pri návšteve prítomné. Zadávajú údaje do systémov zadávateľov skúšaní a starajú sa o logistiku a dokumentáciu.
 • CRC disponuje vlastným QMS a smernicami pre výkon domácich návštev podľa nariadenia ŠÚKL a miestnej legislatívy.
 • Zadávateľ skúšania má vybudovanú vlastnú sieť študijných centier, chýbajú mu však zdroje a systém pre organizáciu a výkon domácich návštev, aj pre zber a zadávanie dát.

3. Potrebujete terénne sestry pre výkon klinických skúšanív domácej starostlivosti? Potrebujete tiež centrá klinických skúšaní aj koordinátorky so znalosťou protokolu pre zber a zadávanie dát?

CRC Home Care ponúka sieť zdravotných sestier a spolupracujúcich agentúr domácej starostlivosti.

Clinicial Research Center doplní zdravotné sestry tímom profesionálnych koordinátoriek v mieste výkonu skúšania.

Clinicial Research Center tiež ponúka sieť vo viac ako 100 zdravotníckych zariadeniach pre výkon klinických skúšaní v ČR a SR.

 • Komplexnejší model dvojúrovňového riadenia projektov klinických skúšaní, kedy profesionálne koordinátorky so znalosťou protokolu štúdie organizujú a zabezpečujú návštevy pacientov v centrách klinických skúšaní CRC, ale aj domáce návštevy pacientov. Starajú sa o logistiku a dokumentáciu.
 • CRC disponuje vlastným QMS a smernicami pre výkon klinických štúdií a domácich návštev podľa nariadenia ŠÚKL a miestnej legislatívy.
 • Zadávateľ skúšania hľadá centrá klinických s podporou profesionálnych koordinátoriek aj zdroje pre organizáciu a realizáciu domácich návštev pacientov.

Máte záujem o spoluprácu na projekte? Zašlite nám dopyt, kontaktujte nás.

 • Alergológia a imunológia
 • Angiológia
 • Dermatológia
 • Diabetológia
 • Gastroentologia
 • Geriatrics
 • Gynekológia
 • Interné lekárstvo
 • Kardiológia
 • Liečba bolesti
 • Neurológia
 • Obezitológia
 • Očné lekárstvo
 • Ortopédia
 • Osteológie
 • Pediatria
 • Pľúcne lekárstvo
 • Reumatológia
 • Očkovanie
 • Urológia
 • Praktický lekári
Back to Top