Pro zadavatele klinických studií
nabízíme standardně 3 modely spolupráce a služeb!

1. Potřebujete terénní sestry pro výkon klinických studií v domácí péči?

CRC Home Care nabízí síť terénních zdravotních sester a spolupracujících agentur domácí péče na velkém území ČR a SR.

  • Vhodné pro menší projekty a urgentní výpomoc. Protokoly studie jsou zpravidla méně komplexní nebo požadavky na práci terénní sestry nejsou náročné.
  • Zadavatel studie má vybudovanou vlastní síť studijních center i systém sběru a zadávání dat.

2. Potřebujete terénní sestry pro výkon klinických studií v domácí péči a koordinátorky klinických studií se znalostí protokolu pro sběr a zadávání dat?

CRC Home Care nabízí síť terénních zdravotních sester a spolupracujících agentur domácí péče.

Clinicial Research Center doplní zdravotní sestry vlastním týmem profesionálních koordinátorek v místě výkonu studie nebo koordinátorka CRC centrálně řídí více terénních sester.

  • Dvouúrovňové řízení projektů klinických studií, kdy profesionální koordinátorky se znalostí protokolu studie organizují mimo jiné i domácí návštěvy pacientů. Se svolením pacienta mohou být při návštěvě přítomné. Zadávají data do systémů zadavatelů studií. Starají se o logistiku a dokumentaci.
  • CRC disponuje vlastním QMS a směrnicemi pro výkon domácích návštěv dle nařízení SÚKL a místní legislativy.
  • Zadavatel studie má vybudovanou vlastní síť studijních center, chybí mu však zdroje a systém pro organizaci a výkon domácích návštěv, i pro sběr a zadávání dat.

3. Potřebujete terénní sestry pro výkon klinických studií v domácí péči? Potřebujete také centra klinických studií i koordinátorky se znalostí protokolu pro sběr a zadávání dat?

CRC Home Care nabízí síť zdravotních sester a spolupracujících agentur domácí péče.

Clinicial Research Center doplní zdravotní sestry týmem profesionálních koordinátorek v místě výkonu studie.

Clinicial Research Center také nabízí síť více než 100 lékařských center pro výkon klinických studií v ČR a SR.

  • Komplexnější model dvouúrovňového řízení projektů klinických studií, kdy profesionální koordinátorky se znalostí protokolu studie organizují a zajišťují návštěvy pacientů v centrech klinických studií CRC i domácí návštěvy pacientů. Starají se o logistiku a dokumentaci.
  • CRC disponuje vlastním QMS a směrnicemi pro výkon klinických studií a domácích návštěv dle nařízení SÚKL a místní legislativy.
  • Zadavatel studie hledá centra klinických s podporou profesionálních koordinátorek i zdroje pro organizaci a realizaci domácích návštěv pacientů.

Máte zájem o spolupráci na projektu? Zašlete nám poptávku, kontaktujte nás.

Back to Top