Poskytujeme domáce návštevy v rámci klinických skúšaní
a zvyšujeme tým komfort a bezpečnosť pacientov!

ČO robíme?

Naša organizácia CRC Home Care rozvíja sieť terénnych všeobecných sestier s oprávnením na poskytovanie zdravotných služieb na účely výkonu klinických skúšaní v domácom prostredí pacienta.

PREČO návštevy v rámci klinického skúšania v domácom prostredí?

V domácom prostredí sa pacienti – účastníci klinického skúšnia – cítia komfortnejšie a bezpečnejšie. Minimalizujú sa nároky a riziká spojené s ich dopravou, aj časom stráveným v čakárni lekára. Domáce návštevy sprístupňujú klinické skúšanie širšiemu spektru pacientov a majú vplyv na zotrvanie pacienta v klinickom skúšaní.

AKO sa odlišujeme od iných organizácií?

Ako dcérska spoločnosť Clinical Research Center môžeme ponúknuť vykonanie domácich návštev pacientov s organizačnou podporou profesionálnych koordinátoriek klinických štúdií, ktoré dokonale poznajú procesy a protokoly štúdie. Clinical Research Center pôsobiace v oblasti klinických skúšaní od roku 2016 disponuje aj vlastnou sieťou s viac ako 100 centrami klinických skúšaní v ČR a na Slovensku. Ponúka tiež prenájom lekárskeho vybavenia pre výkon klinických skúšaní.

Lucie Špatenková

Lekárom, pacientom a zadávateľom klinických skúšaní ponúkame špeciálne služby, ktoré dávajú nový uhol pohľadu na klinické skúšania v Českej republike a na Slovensku. Pracujeme prevažne v ambulantnej sfére a naše služby umožňujú zaradiť do skúšaní väčšie množstvo pacientov a zapojiť viac lekárov, zatiaľ čo sú zachované všetky bezpečnostné a kvalitatívne požiadavky.

M.Sc. Lucie Špatenková
Managing Director

Back to Top