Kontaktná osoba:

Mgr. Lucie Špatenková

Telefon: +420 733 532 512
E-mail: lucie.spatenkova@crc-cz.com

CRC Home Care s. r. o.
IČ: 095 41 012

Číslo účtu: 295091180/0300
IBAN: CZ42 0300 0000 0002 9509 1180
Banka: ČSOB a.s. Lannova 2, CZ-37001, Č. Budějovice

Sídlo firmy

CRC Home Care s.r.o.
V sídlišti 558
CZ-164 00 Praha 6, Nebušice

Kontaktná osoba:

Ing. Michaela Vančová, MPH, CRCP

Telefon: +421 911 406 561
E-mail: michaela.vancova@crc-sk.com

CRC Home Care s. r. o.
IČ: 54 275 318
DIČ: SK2121642842

Číslo účtu: 4030015439/7500
IBAN: SK03 7500 0000 0040 3001 5439
Banka: ČSOB, a.s., Vajanského 3,  SK-911 01 , Trenčín

Sídlo firmy

CRC Home Care s.r.o.
Trenčianska Turná 345
SK-913 21 Trenčianska Turná

    Týmto udeľujem spoločnosti Clinical Research Center s.r.o., kontakt: gdpr@crc-cz.com, súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré som poskytol prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach na účely vybavenia mojej požiadavky uplatneného touto formou, a to po dobu nevyhnutnú na vybavenie mojej požiadavky, ak nebude súhlas odvolaný skôr. Beriem na vedomie, že viac informácií o spracovaní osobných údajov sa nachádza v Zásadách spracovania osobných údajov spoločnosti Clinical Research Center s.r.o.

    Pre akúkoľvek zmenu či uplatnenie práv týkajúcich sa osobných údajov je možné využiť formulár ”Žiadosť dotknutej osoby - uplatnenie práv týkajúcich sa osobných údajov„

    Back to Top